Innstillinger

Visningsspråk

Her kan du endre språk på knapper, meldinger og menyer. Dette vil ikke påvirke innholdet i selve termpostene, slik som definisjoner, termer og merknader.

Termpost

Språk for termpost

Velg hvilke språk som skal vises i termpostene