NHHs termbase for økonomisk-administrative fag

NHHs termbase er en fritt tilgjengelig og søkbar ressurs som gir tilgang til terminologi innen økonomisk-administrative fag. Terminologien er utviklet og vedlikeholdes av Norges Handelshøyskole. Termbasen inneholder termer og definisjoner på bokmål, nynorsk og engelsk. Arbeidet med å utvide og kvalitetssikre termbasens innhold er et kontinuerlig arbeid, og for tiden arbeider terminologer og forskningsassistenter ved NHH med innholdet i obligatoriske emner på bachelornivå og en rekke fag som undervises på mastergrad.

Termbasen inneholder data samlet inn gjennom prosjekter som har vært finansiert av NHH og Norges forskningsråd og støttet av Språkrådet (prosjektene CLARINO/CLARINO+, KB-N, English for business og Fagspråk på 1-2-3).

For mer informasjon, besøk NHHs termbases nettside.

Dersom du har kommentarer eller forslag til nye termer eller delområder vi bør ta fatt i, kan du kontakte oss på terminologi@nhh.no.