Velkommen til Termportalen

Termportalen gir fri tilgang til norsk terminologi på en lang rekke fagområder via én felles søkerute. Du kan søke etter termer på tvers av domener, termbaser og språk. Termbasene er gruppert i overordnede domener og du kan søke etter termer enten i hele Termportalen, på ett spesifikt domene eller i et utvalg av termbasene. Forhåndsvalg av søkespråk er også mulig. De fleste termbasene har terminologi på bokmål, nynorsk og engelsk, mens en del termbaser også har terminologi på andre språk.

Termportalen er en del av Språksamlingene ved Universitetet i Bergen, og arbeidet med terminologi skjer i samråd med Språkrådet. Termportalen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

Ønsker du å komme i gang med terminologiarbeid på ditt fagområde eller har du terminologiske ressurser du ønsker å gjøre tilgjengelig i Termportalen? Ta kontakt med oss på termportalen@uib.no. Se også Hvordan komme i gang med terminologiarbeid?

Nyheter

Seminar 6. desember: norskkompetanse i akademia
24.11.2023

I handlingsplanen for norsk fagspråk i akademia, føreslår regjeringa å forskriftsfesta eit krav om norskkompetanse hos undervisarar, i tillegg til at dei krev at stipendiatar skal få tilbod om norsklæring. Desse krava er tema for seminaret Norskkompetanse i akademia – frå ord til handling, som går av stabelen 6. desember på UiB. Meir informasjon om seminaret, som har påmeldingsfrist 28.11.2023, kan finnast på: Norskkompetanse i akademia – frå ord til handling | Styre og ledelse | UiB

Forslag om dobling av budsjettet til Termportalen
6.10.2023

Etter at regjeringens handlingsplan for norsk fagspråk i akademia blei offentliggjort, har det terminologiske miljøet knytta til Termportalen venta i spenning på statsbudsjettet.

Nå er det klart at regjeringen følger opp ordene i handlingsplanen med bevilgninger i statsbudsjettet: Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Termportalen med fire millioner kroner.

Den 8. september arrangerte Termportalen seminar om norsk fagspråk, handlingsplan og terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren Frå ord til handling: Tid for terminologiarbeid i akademia . Her kan du se opptaket av seminaret.

Våre samarbeidspartnere